Payment Solution

เราพัฒนาระบบตู้เก้บเงิน Kios ร่วมกับ Solarktech โดยใน วีดีโอการทดสอบเป็นโครงการพัฒนาให้ตู้ Kios สามารถใช้งานร่วมกับ ipad และเพื่อความรวดเร็วเราเชื่อมต่อการตัดยอดเงินผ่าน web service เพื่อให้ลูกค้าของ DTAC ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว

Mobile Solution

เราพัฒนา mobile platform logistic tracking เพื่อผู้ให้บริการนำเข้าสินค้า SME สามารถให้บริการในการตรวจสอบสถานะการขนส่งแบบ real-time ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถามผ่านพนักงาน

เราพัฒนา mobile platform street เพื่อให้ผู้คนในเมืองรองสามารถใช้บริการสั่งอาหารได้ โดยปัจจุบันเราเริ่มทำที่พื้นที่ นครปฐมและกำแพงแสน ซึ่งได้ผลลัพธ์อย่างดี คิดถึงบริการส่งอาหารใกล้บ้านท่าน คิดถึง street

เราพัฒนา mobile application สำหรับดูสถาณะและตำแหน่งของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ร่วมกับ EV Thai โดยระบบนี้จะทำให้ผู้ใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถจองเพื่อจะเข้าใช้งาน รับทราบสถานะหากมีผู้ใช้งานอยู่ หรือมีรถที่จอดค้างอยู่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากจุดชาร์จ ซึ่งผู้ใช้ที่มีสิทธิเป็นเข้าของสถานีชาร์ตจะสามารถเห็นรายละเอียดสถานีชาร์ททั้งแบบ public และ private ในขณะที่ ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ จะสามารถเห็นข้อมูลสถานีชาร์ทเฉพาะที่เป็น public เท่านั้น นอกจากนี้หากมีสิทธิเข้าถึง ผู้ใช้ยังสามารถจองเพื่อใช้งานสถานีชาร์ทได้อีกด้วย ตามตัวอย่างวิดีโอ

Recognize Solution

เราพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับกล้อง NVR ตรวจจับรถที่ผ่านช่องทางเก็บเงินบนทางด่วนเพื่อถ่ายรูปและวิดีโอสำหรับนำไปประมวลผลสำหรับเก็บเงินผู้ผ่านทางได้อัตโนมัติ

เราพัฒนาระบบตรวจนับรถและความเร็วของรถบนทางด่วน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมงานบริหารจัดการทางด่วนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ดูตัวอย่างวิดีโอ รวมถึงระบบบริการจัดการงานจราจร ซึ่งรวมไปถึงการเชื่อต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่น กล้อง เรด้า และจอแสดงผลต่างๆ กับ dashboard ในห้องควบคุม

นอกจากนี้เรายังพัฒนาระบบเพื่อตรวจจับบุคคลสำหรับตรวจนับผู้เข้าชมงานจัดแสดงสินค้าที่จัดโดย PICO Thai ร่วมกับ DevMan โดยระบบนี้จะทำให้ผู้ใช้จัดงานสามารถทราบจำนวนผู้สนใจสินค้าที่นำไปจัดแสดงได้ถูกต้องแม่นยำมากโดยมีค่าใช้จ่ายถูกลง

Automation Solution

เราพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ ASRS เพื่อสามารถบริหารจัดการงานจัดเก็บและขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยทีมงานของเราได้พัฒนาการเชื่อมต่อกับ ASRS, WMS, TMS และ ERP ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ง่ายไม่ซับซ้อน

Logistics Platform

เราพัฒนา logistics platform ที่สามารถ tracking สินค้าที่เข้ามาในระบบ จัดการใบขนส่งเพื่อกระจายสินค้า และสร้าง Billing เพื่อไปเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อสร้างเอกสารเรียกเก็บเงิน เราพัฒนาการจัดการคลังสินค้าโดยใช้ QR code ให้สามารถเป็น All in one solution ในการบริหารจัดการธุรกิจนำเข้าและกระจายสินค้าได้ นอกจากนี้ยังบริการเสริมในการออกแบบโครงสร้างภายในคลังสินค้าให้ด้วย

Consultant

ช่วงสถานการณ์ covid เราให้คำปรึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง solution ให้หน่วยงานกระจาย vaccine covid โดยกำหนดตำแหน่งหน่วยงานบริการสาธารณสุข

และให้คำปรึกษาในการออกแบบและจัดทำ prototype Web และ Mobile Application สำหรับให้บริการหาเตียงใกล้บ้านผู้ป่วย covid พร้อมข้อมูลติดต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับระบบ ArcGIS

เราให้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบสินค้า เนื่องจากเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ตัวอย่างลูกค้าของเราคือ Saijo-Denki International โดยเราเข้าไปให้ความรู้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิจัยและการพัฒนา firmware โดยใช้ Agile พร้อมทั้งเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงการควบคุม version ของ firmware, hardware และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลในการเพิ่มขั้นตอนการค้นหา root cause กรณีที่สินค้าออกสู่ตลาดแล้ว และที่สำคัญการอ้างอิง version เพื่อสร้างกระบวนการทดสอบเพื่อเพิ่มคุณภาพและความเชื่อมั่นให้กับตัวสินค้า พร้อมกันนี้เรายังให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการโดยอ้างอิง ISO/IEC29110